Stories

Ossian's Story 

”Tycker det är najs med alternativa resvägar som är mer miljövänliga och tycker Stockholm generellt är en stad där man kan ta sig fram enkelt utan bil. Ska läsa samhällsplanering och är intresserad av hur man  effektivisera cykelbanor och gångvägar känns som det behövs radikal nytänkande där. Jag har ett sido jobb där jag jobbar som fotbollstränare åt ungdomar och ser behovet att bygga ut idrottsmöjligheterna i Stockholm både för att det finns för få fotbollsplaner etc. för ungdomar samt att det finns en tydlig koppling till den generella folkhälsan i städer där invånarna rör på sig mera.”

 

Kira's Story 

"My life value is to live inspired, learn and share the journeys of others. I do this through growth by any means. I like to express myself with creativeness such as art, photography and design. What drives me the most is happiness from within and the world around me. A healthy world with peace and purpose is what I strive to see. "

 

Want to become a brand ambassador for Rafiki and get to ride some crazy cool bikes? If so Follow us on instagram https://www.instagram.com/rafikibikes/ and send us a message!